dimarts, 12 de desembre de 2017

Una historia xinesa sobre el cel i l'infern

En aquel tiempo, dice una antigua leyenda china, un discípulo preguntó al vidente:
  • Maestro, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno?

Y el vidente respondió:
  • Es muy pequeña, y sin embargo de grandes consecuencias.


Vi un gran monte de arroz cocido y preparado como alimento. En su alrededor había muchos hombres hambrientos casi a punto de morir. No podían aproximarse al monte de arroz, pero tenían en sus manos largos palillos de dos y tres metros de longitud.
Es verdad que llegaban a coger el arroz, pero no conseguían llevarlo a la boca porque los palillos que tenían en sus manos eran muy largos.
De este modo, hambrientos y moribundos, juntos pero solitarios, permanecían padeciendo un hambre eterno delante de una abundancia inagotable.
Y ESO ERA EL INFIERNO.


Vi otro gran monte de arroz cocido y preparado como alimento. Alrededor de él había muchos hombres, hambrientos pero llenos de vitalidad. No podían aproximarse al monte de arroz pero tenían en sus manos largos palillos de dos y tres metros de longitud.
Llegaban a coger el arroz pero no conseguían llevarlo a la propia boca porque los palillos que tenían en sus manos eran muy largos. Pero con sus largos palillos, en vez de llevarlos a la propia boca, se servían unos a otros el arroz. Y así acallaban su hambre insaciable en una gran comunión fraternal, juntos y solidarios, gozando a manos llenas de los hombres y de las cosas, en casa, con el Tao.
Y ESO ERA EL CIELO.

dimarts, 28 de novembre de 2017

col.locació a l'inici i final de l'entrenament

La col.locació en l'inici i final de la classe d'Aikido és una part important de la Etiqueta en la pràctica d'aquest Art Marcial.
Com a norma general, els practicants es col·locaran de major a menor graduació de dreta a esquerra, estant mirant a Xomen (o també anomenada part frontal, on es col·loca el retrat del fundador de l'escola).
L'alumne/a de major graduació, serà l'encarregat/a de presentar la classe, guiant els passos de salutació a Xomen i al Sensei.
La postura serà en Seiza (de genolls), en la que es procurarà ser-hi almenys cinc minuts abans de començar la classe, preparant-se per l'entrenament.
L'ordre de col.locació de major a menor graduació, només es respectarà en l'inici i final de l'entrenament.
Durant tot l'entrenament, els practicants podran asseure's a qualsevol lloc de la línia establerta per observar les indicacions del Sensei o Instructor.

Presentació i finalització de la classe per part del Sempai:

Mokuso > Moment de concentració (tots els practicants tancaran els ulls per a concentrar-se en l'entrenament que es va a realitzar o que ja s'ha realitzat), té una durada de aproximadament entre 5 i 15 segons.
Mokuso iamé > Finalització del moment de concentració (s'obriran els ulls)
Xomen ni Rei > Inclinació en mostra de respecte i salutació vers a la part frontal o Xomen, on hi ha el retrat del fundador de l'escola.
Sensei ni Rei > Inclinació en mostra de respecte i salutació cap al sensei (es troba de cares als alumnes)

Sense el compliment i el respecte vers la etiqueta que envolta la pràctica de l'Aikido, els valors el respecte i la moralitat d'aquest Art Marcial desapareixen.


             

dilluns, 20 de novembre de 2017

Les tres parts de l'Aikido

Moviments i tècniques de base (moviments lineals i girs)
Tai Sabaki o moviment del cos (moviments sinuosos)
Ukemis o caigudes: endavant, endarrera; rodant o directes

La combinació del treball d'aquests tres aspectes, donaran com a resultat el control del cos de forma amplia en diferents tipus de moviment.

Els moviments i tècniques de base permetran adquirir una estabilitat éssent conscients de la col.locació de cada una de les parts del cos : direcció, angle i flexió dels tormells, genolls, caderes, per a garantir una bona coordinació amb els hombros, colzes, canells,...
Coordinació de les extremitats inferiors amb les superiors, unides per les caderes.

Els moviments en Tai Sabaki, permetran buscar l'estabilitat i coordinació treballada amb els moviments i tècniques de base, amb moviments més ràpids, sinuosos i encadenats.

Les caigudes o Ukemis, donaran una consciéncia diferent de la nostra estabilitat i coordinació ja que, ens trobarem caps per ball per un moment, havent de caure correctament per a recuperar la constra postura i atenció.

El treball dels tres aspectes ens permetran mouren's i canviar de ritme, velocitat i potència depenent de la necessitat del moment.     Ukemis o caigudes endavant rodantControl Yonkajo, Tècnica de base


 


Tai Sabaki, moviment sinuós i dinàmic
dimarts, 14 de novembre de 2017

Atacs en la pràctica d'aikido


En les dues imatges hi ha la denominació de tipus d'atacs en la pràctica d'Aikido.

Són la mateixa imatge les dues fotografies.
La diferència es troba en la denominació o nomenclatura que utilitzen diferents escoles d'aikido per a nomenar la mateixa tècnica.
La primera foto correspon a la nomenclatura de l'escola Yoshinkan
La segona foto correspon a la nomenclatura de l'escola Aikikai
Com a origen de l'Aikido és ben conegut com a creador d'aquest Art Marcial a O Sensei Morihei Ueshiba.
Morihei va tenir molts alumnes i deixebles, la majoria dels quals, varen decantar-se per seguir la seva línea o estil d'Aikido, coneguda actualment com la branca Aikikai, molt nombrosa a nivell mundial.

Un dels alumnes de Ueshiba va ser Shioda Gozo Sensei, qui va desenvolupar un Aikido diferent de la tant nombrosa escola Aikikai. 
Va crear l'escola Yoshinkan 

Dintre del desenvolupament de la tendència Yoshinkan de l'aikido, Shioda Gozo, a part de les diferències tècniques en la mateixa pràctica de l'Art Marcial, també va nomenar diferentment les tècniques i moviments d'Aikido, amb modificacions de nomenclatura pot ser degudes a la  manera de parlar de la zona (dialectes).               


dissabte, 11 de novembre de 2017

Quí és el més fort ?

Quí és el més fort...
El qui millor s'adapta al medi...

Com a exemple exposaré a Jigoro Kano, creador del Judo ( l'Art de la Flexibilitat), "crec que va ser ell" qui a partir d'una situació, va crear i desenvolupar el Judo :

Mirant per la finestra de casa en temps d'hivern, observava com nevava.
Es va quedar observant com la neu s'acumulava sobre una branca ben gruixuda d'un arbre ben gros i "fort". Aquella neu es va anar acumulant de tal manera que, a mida que més neu acumulava, més enganxada amb ella mateixa quedava i al mateix temps, més pesava sobre la branca gruixuda d'aquell arbre tant fort.
Tanta va ser la neu que va acumular aquella branca que finalment, no va suportar el pes i la branca es va trencar.
Va continuar mirant per la finestra i en aquest cas, es va fixar en un arbre prim amb unes branques molt fines...
Aquell arbre prim feia la mateixa estona que estava rebent la caiguda de la neu però, en comptes d'acumular grans quantitats de neu en una mateixa branca, aquesta, com que era molt prima, rápidament es doblegava, cedia cap a vall i, la neu acabava caient al terre.

Quin dels dos arbres és més fort ??

Els arbres no poden canviar la seva flexibilitat i adaptabilitat.
Nosaltres si ho podem fer.
El nostre cos físic permet entrenar-nos per a poder canviar el nostre estat jugant amb la flexibilitat i tensió del cos.
Directament relacionat trobem que també podem entrenar la part flexible i adaptabilitat del nostre mental, cosa que ens facilitarà la gestió de multitud de situacions del nostre dia a dia.

Practiqueu Aikido...dimarts, 7 de novembre de 2017

El terme "Mokuso"

MOKUSO !!
(pronunciat mok'so)

Terme japonés que es realitza en l'inici de la pràctica d'un Art Marcial.
Com s'observa en la imatge, es realitza en postura de "Seiza", mantenint l'esquena ben recta per a una bona circulació de l'energia.
En l'Aikido es realitza al començament i a la fi de l'entrenmament, tenint una durada d'uns segons, entre 20 i 50 depenent de la persona que inicia i tanca el Mokuso (per norma general i etiqueta, el practicant amb més antiguitat en l'escola).
En l'inici de l'entrenament utilitzarem el Mokuso per a concentrar-nos en l'entrenament que anem a realitzar. Deixar la ment en blanc, preparant-la per a poder estar atent i preparat per l'entrenament que anem a realitzar.
El control i compàs de la respiració, facilitarà la realització d'un correcte Mokuso, d'aquí la importància de col.locar-se en seiza almenys 5 minuts abans de començar la sessió.
Al final, tancarem la sessió o entrenament amb un Mokuso, de cares a recuperar la concentració i assimilar alló après en l'entrenament. Tot el que hem viscut i sentit a l'entrenament, amb la realització del Mokuso, entri al nostre interior, ajudats amb una respiració tranquila i profunda.

divendres, 3 de novembre de 2017

Base Yoshinkan (descobriment del Jo)

L'Aikido Yoshinkan disposa de 6 moviments de base, creats pel fundador de l'escola Shioda Gozo Sensei que permeten la recerca, control, consciència del propi cos, que ens portarà a un control i consciència del Jo interior.
La perfecció en la coordinació  que proporcionen aquests 6 moviments de base, porten a un coneixement de totes les articulacions del cos que, utilitzades de forma coordinada i de manera conscient, porten a un nivell de moviment estable, ràpid, coordinat i potent, alhora que suau i sinuós.
La consciència i control de les articulacions del turmell i genolls permetran una estabilitat idonea pel desplaçament.
La consciència  i control de les articulacions del canell, colzes i espatlles, permetran una execució de la tècnica coordinada pel que fa a la interceptació, redirecció  i control de l'atac.
Entre la part superior i inferior del cos, hi trobem les caderes, en el centre de les quals hi trobem el HARA o Centre Energètic (terme molt utilitzat a Orient i no tant utilitzat a Occident).
A nivell d'exemple i per a que sigui entenedor per a tothom, podem relacionar aquest Centre Energètic i ubicar-lo sota el melic, lloc on es crea la VIDA.
Quan una dona està o es queda embarassada, tot comença en aquest punt. La vida del futur nou nat, comença i es crea en aquest punt anomenat HARA.
Aquest Centre Vital creador de vida, és al mateix temps el centre i creador de la nostra energia.
El treball, la perceverança en la recerca del propi Jo, mitjançant aquests 6 moviments de base, porten a un control conscient de la gestió de la nostra energia, cosa que ens facilitarà la nostra relació amb el nostre entorn, sigui pacífic o sigui en una situació de conflicte.

Deixem un enllaç d'un dels 6 moviments de base de l'escola...