dijous, 6 d’octubre de 2016

Descubrir el Ki

Evolució de tensió del cos a Gestió de Ki (energia):
El cos s'ha de controlar gestionant la tensió que aplica en tot moment.
La tensió anirà alternant depenent de la necessitat de cada moment (no estarà mai, sempre tens ni sempre flexible)
El control de la tensió, s'aplica amb els dos rols, Shite (el que realitza la tècnica) i Uke (el que rep la tècnica).
Especial rellevància té la tensió alhora de rebre les tècniques. Rebre correctament les tècniques suposa acceptar l'Energia que aplica shite.
És el primer pas per poder sentir la circulació d'Energia en un mateix.
La tensió gestionada des de la planta dels peus fins la part final de la nuca, permetrà que aquesta passi a expressar-se en forma d'Energia