dijous, 26 de juliol de 2012

Tornada als Orígens al Gimnàs Savas


Aikido Yoshinkan Figueres, de la mà de Iban Galindo, torna als seus orígens al Gimnàs Savas de Figueres.


Amb l'Aikido Yoshinkan, s'estudien i practiquen, uns moviments de base creats pel fundador de l'Escola Yoshinkan, Gozo Shioda.
Tai no Henko
Hiriki no Yossei
Shumatsu Dossa
Kihon Dossa Lenzoku(moviments de base encadenats)


En aquests moviments de base hi ha materialitzats els dos principis bàsics de tota pràctica i estudi de l'Aikido: Irimi (entrar) i Tenkan (girar).
A través de la pràctica i repetició d'aquests exercicis, el cos aprèn un alineament i una coordinació perfecta respete a nosaltres mateixos. Ens aporten un coneixement de les diferents parts del cos; la part baixa (les cames), la mitjana (cintura o "hara") i la part alta (columna i extremitats superiors).
L'ordre en el control de nosaltres mateixos, a partir de la pràctica que proposa l'Aikido Yoshinkan, comença a partir del cos (físic), la Respiració, les Emocions, la part Mental i finalment, després d'hores d'entrenament, arribar a la part Espiritual.
Quan el cos es mou de manera coordinada, la respiració s'acompassa amb el moviment (inici del control de la respiració). Aquest control respiratori, és una conseqüència d'un correcte moviment corporal.
Un cop el cos es mou amb facilitat, i la respiració circula naturalment, és quan les emocions, de la mateixa manera, és a dir, de forma natural, també es controlen.
Continuant amb el coneixement i control, després de les emocions, passarem al control mental de manera conscient , i si continuem amb la pràctica, arribarem a la part espiritual.
Cada una d'aquestes seqüències de control successiu, passen per un entrenament tècnic i físic. És imprescindible passar per la part física, a través de la tècnica, per a arribar a seguir el control natural de tot el nostre ésser.
L'Aikido expressa amb el cos, les Regles de l'Univers.

Shin (esperit)
Gi (tècnica)
Tai (cos)
Shin Gi Tai. Amb aquests tres kanjis, es pot observar com, la part que pot unir l'esperit amb el cos, és la tècnica. Materialitzem la necessitat de treballar la part física de nosaltres mateixos.El mental i la tècnica tenen una importància en la pràctica del'Aikido. La pràctica intensa en les tècniques, afavorirà lèlevació espiritual. El progrès espiritual, afavorirà el progrés tècnic. Són aspectes que no es poden separar.
No oblidarem mai, que l'Aikido és un Art Marcial.

Shite (qui realitza la tècnica)
Com a objectiu principal, l'Aikido busca la protecció  de l'atacant, al mateix temps que ens protegim  nosaltres mateixos.
Shite buscarà el desequilibri d'Uke, per a projectar-lo o per a controlar-lo mitjançant la luxació de les articulacions de canell, colze, espatlla, per a finalitzar controlant la cintura (hara) i immobilitzar-lo totalment.

Uke (qui ataca i rep la tècnica)
El significat de Uke és "rebre". Així doncs, és qui rep la tècnica després d'haver iniciat un atac.
La pràctica pautada que ofereix l'Escola Yoshinkan, permetrà que Uke aprengui a rebre les tècniques gradualment, de tal manera que començarà poc a poc i , amb la finalitat de ser capaç de rebre tècniques aplicades amb més contundència, velocitat i energia, protegint-se i evitar qualsevol lesió. Tot això és clar, observant les condicions i aptituds físiques i mentals dels practicants. (L'entrenament permet diferenciar i tenir en compte les condicions físiques dels practicants, per a evitar lesions innecessàries i que tothom pugui aprendre i desenvolupar-se "al seu ritme").
La pràctica d'Aikido existeix ja que hi ha Uke. Si la pràctica existeix, el progrés és possible.
Gaudirem i aprofitarem la inexperiència del principiant per a exigir-nos més a nosaltres mateixos. Ens portarà a un creixement tècnic més elevat, així com a una progressió i elevació espiritual, control del propi Ego, que ens portarà a un estat d'Unitat amb l'Univers.
Ajudar a un principiant, és un acte de paciència i amor. El practicant que no apliqui aquest aspecte, limita enormement la seva evolució.
Hem de vèncer l'esperit de l'ira, la fluixera, la por.El perill més gran és l'orgull excessiu. No hem d'oblidar que tan aviat com pensem que la nostra tècnica és bona, el progrés es para.Etiqueta (comportament)
La pràctica de l'Aikido proporciona i desperta una sèrie de valors molt necessaris en la nostra societat actual.
Aquests valors són facilment despertats aplicant correctament una etiqueta (comportment, manera de fer), establerta per a la pràctica d'aquest Art Marcial.
Salutació : És la manera de mostrar el nostre respecte per a les persones i tot el que ens envolta.
La salutació és molt present en la pràctica i estudi de l'Aikido. Saludarem en el moment que entrem en el dojo (lloc d'entrenament). Saludarem al company/a quan comencem a entrenar. Saludarem a l'instructor si li volem demanar qualsevol dubte. Saludarem quan abandonem el dojo...
Abans d'entrar al tatami, deixarem ben col.locades les sabates (zoris), per tal de mantenir el bon ordre i endreça en el dojo.
Intentarem estar asseguts en seiza (de genolls) almenys 5 minuts abans del començament de la classe, per a preparar la concentració per l'entrenament que començarem. Els practicants més novells (kohai), es col.locaran a l'esquerra de la filera, deixant la part dreta als més antics (sempai). La puntualitat i l'ordre es treballen respectant aquests punts.
Quan l'instructor para la classe per a fer alguna explicació, anirem ràpidament a colocar-nos en seiza (en aquest cas, sense seguir l'ordre de l'inici i final de classe, kohais a l'esquerra i sempais a la dreta). L'atenció i reacció immediata la despertem aplicant aquesta actitud.
Procurarem no sortir del tatami durant tot l'entrenament. D'aquesta manera podrem mantenir l'atenció i concentració durant tota l'estona.
Despertarem la humiltat agraïnt sempre qualsevol aclariment que ens faci un sempai o l'instructor.
El dogui (kimono), el portarem sempre net i tancat. Les ungles de les mans i peus, netes i tallades. La higiene i netedat són importants en la pràctica de l'Aikido.
Per seguretat, entrenarem sempre sense rellotge ni joies o polseres de cap mena.

Sempai:
El més antic, el "germà"gran. Ha de donar exemple i ajudar a progressar als que són més nous (kohai).
Buscarà sempre el seu perfeccionament i procurarà que hi hagi una bona relació en la vida del dojo.

Kohai:
El més jove, el "germà" petit. Respectarà i aplicarà els consells dels sempais, i guardarà una bona etiqueta per al bonfuncionament del dojo.

El terme Osu (Oshi Shinobu)
La traducció literal és perseverància sota pressió.
És un terme molt utilitzat dins la pràctica de l'Aikido Yoshinkan. Utilitzarem aquest terme, per a agrair un consell, saludar, demanar perdó, dir, ho faré,....