dilluns, 23 d’octubre de 2017

Desplazamiento en el Aikido (CONTROL DE LA ENERGIA)

És necessari controlar la propia energia per a poder controlar el nostre moviment.
Una mostra de control de moviment i energia es troba quan es pot treballar poc a poc, essent conscient de tots els moviments, coordinació, equilibri, potència i tensió del  cos.
Realitzar un moviment o una tècnica ràpidament, no significa que sigui efectiva i proporcionada.
Si som capaços de realitzar una tècnica, un atac, una projecció, controlant cada una de les seqüències com si es realitzés en càmera lenta i, comprovem que tenim estabilitat, coordinació i potència, aleshores, podrem tenir la certesa que tenim la base per a encadenar el moviment que realitzem.
Cal tenir present que s'ha de tenir en compte les capacitats del nostre uke (adversari) per tal de controlar-lo, garantint que ell mateix conservi la seva unitat. D'aquesta manera, protegirem la seva integritat.