dimarts, 1 de novembre de 2016

Las proyecciones en el Aikido


Les projeccions en la pràctica de l’Aikido representen una tercera part de l’entrenament.
Si es busca un entrenament complert de tot el que la pràctica de l’Aikido pot proporcionar, no es pot obviar cap d’aquestes tres parts dintre de l’entrenament.

L’estudi i combinació de les tres parts de l’entrenament, proporcionarà un Aikido complert amb tots els aspectes, estabilitat, moviment, potència i centratge.

1.- Els moviments i tècniques de base, permeten una estabilitat i control del propi cos, necessàries per a utilitzar en moviments i tècniques més dinàmiques.

2.- Els desplaçaments “tai sabaki” (moviments suaus i coordinats del cos) i l’aplicació directa de les tècniques permetran practicar la estabilitat treballada i desenvolupada estudiant els moviments i les tècniques de base.

3.- Les projeccions en l’aikido ens permetran reunir:
  • l’estabilitat treballada amb els moviments i tècniques de base
  • els moviments tai sabaki i aplicació directa de les tècniques
  • incorporació/suma de  la potència o energia (KI).
Gran importància dins l’entrenament en les projeccions és per part de qui les rep “Uke” (el que ataca i per tant, és projectat !!).
La gestió de l’energia en el moment de ser projectat és vital.
L’energia aplicada per “shite” (el que projecta), ha de ser acceptada i canalitzada per gestionar-la i garantir un bon contacte amb el tatami.
L’atenció i intenció en aquests moments és molt important per garantir la consecució d’una tècnica ràpida, suau, efectiva i potent, alhora que segura per uke.

Un moment de relaxació, no atenció i/o intenció per part d’uke, provocarà que:
  • Shité no pugui expressar-se, limitant d’aquesta manera la seva evolució en el desenvolupament i gestió de la seva pròpia energia o potència.
Per a desenvolupar i gestionar correctament el ki en les projeccions, és molt necessari la participació d’uke.
Aquest ha de desenvolupar les capacitats de concentració, intenció i atenció per a facilitar i possibilitar el desenvolupament del company (shite), rol que es va intercanviant constantment en l’entrenament.

Amb intenció i atenció, serà possible gestionar i reconduir l’energia expressada per shite.
Aquesta energia/potència haurà de ser acceptada i canalitzada, requisits que s’hauran treballat prèviament amb moviments “tai sabaki” i tècniques de base.

Recordem la gran importància del rol i entrenament de la figura d’UKE en la pràctica d’aquest Art Marcial.

OSSU !!
(acceptar i perseverar, continuar,...)Bon entrenament

dijous, 6 d’octubre de 2016

Descubrir el Ki

Evolució de tensió del cos a Gestió de Ki (energia):
El cos s'ha de controlar gestionant la tensió que aplica en tot moment.
La tensió anirà alternant depenent de la necessitat de cada moment (no estarà mai, sempre tens ni sempre flexible)
El control de la tensió, s'aplica amb els dos rols, Shite (el que realitza la tècnica) i Uke (el que rep la tècnica).
Especial rellevància té la tensió alhora de rebre les tècniques. Rebre correctament les tècniques suposa acceptar l'Energia que aplica shite.
És el primer pas per poder sentir la circulació d'Energia en un mateix.
La tensió gestionada des de la planta dels peus fins la part final de la nuca, permetrà que aquesta passi a expressar-se en forma d'Energia

divendres, 18 de març de 2016

La energia (KI), en el Aikido y la Vida

El cos és un canal d’energia (KI) i a tal efecte, se li ha de permetre que circuli.
El que no circuli l’energia, pot provocar un bloqueig que acabarà en una contracció, un dolor, una molèstia, a llarg termini, una “malaltia”.

Agafem l’exemple d’una mànega d’aigua:
   • Si la mànega d’aigua està plegada, doblegada, l’aigua no circula amb fluidesa.
   • Si la mànega està tapada pels dos extrems, no pot sortir; aquella aigua, amb el pas del temps, serà dolenta, bruta, es podrirà…
   •   Si la mànega d’aigua està congelada “rígida”, tampoc hi ha circulació, hi ha igualment estancació, no circulació…
Aquestes tres imatges són fàcilment comparables amb la circulació de ki en el nostre cos:
   •   La imatge de la mànega doblegada o plegada, equival al cos plegat per la cintura o a nivell del coll. El que el cos estigui plegat i no en extensió, fa que l’energia no circuli fàcilment des del terra cap al cel (connexió cel i terra).
   •   La imatge de la mànega tapada pels extrems, equival al cos que bloqueja i no deixa circular l’energia. Aquesta energia que no circula, queda continguda a l’interior i acaba causant un dolor, una contracció, una molèstia, anant lluny en el  temps, una “malaltia”.
   •   La imatge de la mànega congelada o rígida equival al cos rígid, contracturat. 
   Hi ha energia a l’interior però no pot circular, està estancada i rígida. Igualment causarà molèsties i mal estar si no la deixem anar i circular.
Aquestes són només tres imatges que ajuden a veure clarament el concepte de circulació de Ki, ENERGIA dins nosaltres, dins el nostre cos, dins el nostre temple (KAN)

Anem a treballar i aprendre a gestionar la nostra energia, és a dir, a gestionar la nostra VIDA :

En la pràctica de l’Aikido, l’intercanvi constant del rol de “shite i uke”, ens ensenya a gestionar l’energia dins el propi cos.
Per a poder executar tècniques “shite”, caldrà fer circular i canalitzar l’energia per tal que aquesta, “entri dins d’uke” (controlant-lo, neutralitzant-lo o projectant-lo).

Si hi ha un bloqueig físic que no permet la descontracció del cos i per tant la circulació de Ki, la tècnica, el control no arribarà allá on ha d’arribar (a controlar i neutralitzar l’oponent, el seu centre vital o “hara”).

Part important en l’aprenentatge de la gestió del ki està en el treball d’uke.
Serà realitzant uke que amb l’ajuda de shite, podrem anar gestionant més i millor la circulació de ki dins el nostre cos. (d’aquí la importància del canvi de rol entre shite i uke a cada moment, es van intercanviant els rols constantment, de tal manera que ens ajudem constantment l’un a l’altre).
Allà on el coneixement i la consciència de la circulació de ki d’un mateix trobi un límit, serà on entrarà el rol i l’ajuda del company que traspassarà i ensenyarà on son aquests límits.
Justament aquests límits seran els que ens ensenyaran i ajudaran a prendre consciència del nostre estat.
Cal buscar, trobar i traspassar els límits.
Si el company, ens mostra un límit, li agraïm (Osu !! ) i, aprofitem el moment per a prendre consciència i fer un pas endavant.
En cap cas la indicació d’un límit per part del company, s’ha d’entrendre negativament, tot el contrari, li agrairem. 

Més som conscients de la circulació de l’energia en nosaltres mateixos, més serem conscients de l’energia que ens envolta en tot moment.

“A quí no li ha passat algun cop la situació el el fet de pensar en un moment donat : hauria de trucar a “fulanito o menganitu”…?
I per art de “màgia”, fulanito o menganitu, ens el trobem al girar la cantonada o és ell qui ens truca tot seguit….
El que aquí comento art de “màgia”, hi ha el costum d’anomenar-ho casualitat.
Se'n diu “energia”.

El mon es mou per energies.
Constantment hi ha el fluxe del Ying i el Yang…

Bon entrenament !

Osu !!